Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Slovník tradičných kachliarskych pojmov

Pojmy sú zoradené podľa abecedy

.

Brúsenie kachlíc – zabrúsenie okraja kachlice do roviny, respektíve podľa potreby.

Cviky (šibry) – podlhovasté kúsky pálených tehál, kachlíc alebo šamotových tehál (ďalej pozri "vycvikovanie").

Cugy – pozri "ťahy"

Drótovanie – pozri "zväzovanie kachlíc"

Futrovka – pláty vhodnej veľkosti zhotovené z pálených škridiel alebo šamotových plátov (ďalej pozri "vyfutrovanie").

Kachle (kachľová pec) – sálavá akumulačná pec, ktorej vonkajšie steny sú obyčajne zhotovené z keramických glazúrovaných kachlíc.

Kachliarska hlina – zmes tehliarskej hliny, ostridiel a vody vo vhodnom pomere.

Kachliarsky nožík – špeciálny kovový nožík bez rúčky, ktorý slúži na orezávanie a iné opracúvanie kachlíc.

Kachlice – pevné stavebné prvky na zhotovovanie vonkajších stien kachlí a pecí, ktoré sú zhotovené z keramických surovín a vypálené. Na povrchu pohľadovej plochy sú spravidla glazúrované. Vytvárajú sa lisovaním, odlievaním alebo ručným formovaním.

Kobka – vyvýšená časť šporáka, v ktorej je obyčajne umiestnená pečiaca trúba.

Kotlík – zásobníkový ohrievač vody v šporáku (zvonka vyzerá podobne ako pečiaca trúba).

Kramlice (spony) – kovové spony, pomocou ktorých sa zväzujú kachlice.

Kramlovanie – pozri "zväzovanie kachlíc"

Ohnisko – vnútorná časť pece, v ktorej prebieha horenie paliva, väčšinou vymurovaná zo šamotových tehál.

Orezávanie kachlíc – odstránenie menších nepotrebných častí okraja kachlice a vhodné vyformovanie okraja kachlice pomocou kachliarskeho nožíka.

Osekávanie kachlíc - odbitie nepotrebnej časti okrajov kachlice kladivkom vhodnej veľkosti.

Pečiaca trúba – kovová "zásuvka" opatrená dvierkami, ktorá slúži na pečenie pokrmov, prípadne ako teplovzdušný výmenník (pri otvorení dvierok). U stavaných šporákov je zvyčajne riešená tak, aby sa jej vnútorná časť dala vybrať a vymeniť.

Podkachelník – kovová lišta, ktorá sa dáva pod kachlice pri varnej ploche.

Podkova – teplovodný výmenník umiestnený v ohnisku.

Podmurovka – spodná časť šporáka a kachlí, ktorá nemá vyhrievaciu funkciu a obyčajne je zhotovená z bežných stavebných materiálov (tehly, tvárnice) a je omietnutá.

Popolník – priestor na zhromažďovanie popola pod ohniskom, v ktorom je obyčajne umiestnená popolníková plechová zásuvka – tá sa často tiež nazýva popolník.

Popolníkové dvierka – dvierka, ktoré uzatvárajú popolník.

Priebojník – ostrý kovový klin, ktorý sa používa na „odrezanie“ časti kachlice.

Prikladacie dvierka – dvierka slúžiace na prikladanie paliva.

Prikladací štít – pevne spojené prikladacie a popolníkové dvierka.

Rúfy (rumfi, vfalc) – vyvýšené rebrá z vnútornej strany kachlíc.

Spony – pozri "kramlice"

Šíber – posuvná plochá klapka, ktorá umožňuje úplné uzatvorenie alebo otvorenie niektorého ťahu.

Šibry – pozri "cviky"

Šibrovanie – pozri "vycvikovanie"

Ťahy (cugy) – duté kanály vo vnútri kachlí a šporákov, ktorými prúdi horúci dym.

Vfalc – pozri "rúfy"

Vycvikovanie (šibrovanie) – vyplnenie priestorov medzi rúfami kachlíc pomocou cvikov a kachliarskej hliny.

Vyfutrovanie – vyplnenie vnútorných priestorov kachlíc pomocou futrovky a kachliarskej hliny.

Vymetacie dvierka – slúžia na vyčistenie ťahov od popola a sadzí, prípadne na drobné opravy vnútorných priestorov kachlí a šporákov.

Vymetacie kachlicekachlice, v ktorých je otvor uzavretý vyberateľnou zátkou. Otvor slúži na vyčistenie ťahov od popola a sadzí, prípadne na drobné opravy vnútorných priestorov kachlí a šporákov.

Zakurovacia klapka – kovová klapka, pomocou ktorej sa skracuje dĺžka ťahov pri rozkurovaní.

Zväzovanie kachlíc (kramlovanie, drótovanie) – zaistenie (spojenie) kachlíc pomocou kovových kramlíc, ktoré sa zakladajú na rúfy.

Rošt – kovová mriežka na spodku ohniska, cez ktorú prepadáva popol do popolníka.

Uvedené pojmy som sa pokúsil zostaviť a charakterizovať na základe dostupnej literatúry, vlastných skúseností a informácií od starších kachliarov, menovite Jána Bitalu a Vasila Tancara. Nekladiem si za cieľ podať presné vedecké vysvetlenia. V prípade, že budete mať výhrady alebo návrhy na opravu a doplnenie, budem rád ak mi ich zašlete na e-mailovú adresu kopilec@kachle-orava.sk alebo prostredníctvom formulára.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664