Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Výhody tradičnej kachliarske technológie

 • 1. Materiálová jednoduchosť

  Využíva sa len niekoľko druhov základných materiálov: pálená keramika (kachlice, pálené tehly), kachliarska hlina, šamot. Väčšina týchto materiálov je vyrobená z prírodných surovín.

 • 2. Veľká variabilita konečného diela

  Dosahuje sa tým, že použité základné materiály môžu mať veľkú variabilitu tvarov a povrchových úprav (napríklad rôzne tvary a farby kachlíc) a môžu byť rôzne zostavené a upravené. Variabilita sa netýka len vonkajších pohľadových častí ale aj možností vnútorného členenia.

 • 3. Rokmi overená technológia

  Použité materiály a technológie sú overené dlhodobým používaním.

 • 4. Možnosť neskoršej opravy

  Kachle spájané kachliarskou hlinou sa dajú kedykoľvek rozobrať a opraviť, prípadne prestavať.

 • 5. Nezávislosť od prísunu iných energií (okrem dreva)

  Nevyužívajú sa žiadne regulačné prvky, ktoré vyžadujú prísun elektrickej energie a tým je dosiahnutá funkčnosť aj v prípade jej dlhodobého výpadku.

 • 6. Blízkosť nášmu naturelu

  Tradičné kachliarske postupy vymysleli a dlhodobo zdokonaľovali naši predkovia. Sú výsledkom ich umu a prispôsobenia sa našim prírodným podmienkam a dostupným surovinám. Myslím si, že pokiaľ boli tradičné kachle a sporáky blízke a užitočné našim predkom, musia byť aj nám – ich potomkom.

Upozornenie:

Keďže každé tradične postavené kachle sú originálom v každom smere, vyžadujú si aj „originálny“ prístup. Jednak originálny prístup, cit a trpezlivosť kachliara, ale aj originálny prístup ich užívateľa. S kachľami sa treba naučiť žiť, zistiť ako najlepšie fungujú, ako v nich čo najefektívnejšie kúriť. Sú o odvahe skúmať a experimentovať. Preto sa mne osobne páči tradičné kachliarstvo a preto aj tradičné kachle môžu vytvoriť skutočné teplo rodinného „hniezda“ a to aj pre viac generácií. Z týchto dôvodov sa oplatí i zachraňovať a rekonštruovať staré kachle.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664