Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Rekonštrukcie stavaných šporákov

šporák č.1 - klasický kachľový šporák po celkovej rekonštrukcii šporák č.6 - klasický kachľový šporák po celkovej rekonštrukcii šporák č.13 - kachľový šporák s úzkou kobkou po celkovej rekonštrukcii

Rekonštrukcia šporáka je možná a aj finančne výhodná, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. šporák je postavený z glazúrovaných kachlíc,
 2. kachlice sú v dobrom stave (nie sú polámané, glazúra neodpadáva),
 3. šporák je postavený tradičnou technológiou na hlinu (dá sa rozobrať).

V iných prípadoch je obyčajne výhodnejšie postaviť nový šporák (samozrejme niektoré časti zo starého šporáka je možné využiť).

Rekonštrukcia kachľového šporáka je nevyhnutná najmä ak:

 • šporák dymí pomedzi kachlice,
 • jednotlivé kachlice sa rozchádzajú,
 • väčšina kovových častí je v zlom stave.

V týchto prípadoch je ďalšia prevádzka šporáka nebezpečná.

Druhy rekonštrukcií, ktoré prevádzam:

 • 1. Celková rekonštrukcia klasického kachľového šporáka
  • pozostáva z rozobratia šporáka, vyčistenia kachlíc a všetkých použiteľných častí a znovupostavenia šporáka s tým, že všetky poškodené časti sa nahradia novými,
  • pokiaľ je podstavec šporáka v dobrom stave, obyčajne sa nerozoberá,
  • dodrží sa viac-menej pôvodná veľkosť a tvar šporáka.
 • 2. Prestavba klasického kachľového šporáka
  • je realizovaná v prípadoch, keď má byť šporák po celkovej rekonštrukcii postavený na inom mieste alebo má mať iný tvar a veľkosť,
  • pozostáva z rozobratia pôvodného šporáka, vyčistenia kachlíc a všetkých použiteľných častí a postavenia nového šporáka s využitím kachlíc a zachovalého materiálu z pôvodného šporáka,
  • výsledkom je v podstate „nový“ šporák, pri ktorom boli využité pôvodné kachlice, poprípade ďalší materiál.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664