Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Opravy šporákov

Opravy stavaných šporákov sa vykonávajú v prípade, že máte na šporáku len menšie závady alebo sú na ňom opotrebované vymeniteľné kovové časti.

Najčastejšie opravy sú:

  • oprava a vymazanie ohniska,
  • výmena varných platní, prípadne aj výmena rámu (ak to konštrukcia šporáka dovoľuje),
  • oprava, prípadne výmena uvoľnených dvierok,
  • oprava, prípadne výmena vyberateľnej pečiacej trúby.

Opravy šporákov vykonávam len v regiónoch Orava, Liptov a Turiec!

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664