Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Moje zásady

Pri kachliarskej práci sa snažím riadiť nasledovnými zásadami:

  1. Jasné pravidlá (stanovenie postupu riešenia zákazky vopred).
  2. Serióznosť (dodržiavanie dohodnutého postupu, cien, termínov).
  3. Otvorenosť (zákazník má právo vedieť podrobnosti jeho zákazky – napríklad aké materiály budú použité, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov riešenia).
  4. Kachliarska osveta (každý zákazník by mal porozumieť tomu, ako fungujú jeho kachle či šporák, ako ich správne prevádzkovať a pod).
  5. Spolupráca (spolupráca a výmena poznatkov a skúseností s inými kachliarmi a odborníkmi).

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664