Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Kto som?

Róbert Kopilec Róbert Kopilec, kachliar

Kachliarstvo je pre mňa prácou aj koníčkom. Zameriavam sa na tradičné kachliarstvo, pretože obdivujem zručnosť a um našich predkov, ktorí dokázali z miestnych materiálov vyčariť krásne a funkčné veci. Mám rád jednoduchosť, spoľahlivosť a čistú krásu. A tie by som chcel priniesť aj Vám.

Kachliarke práce vykonávam na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenský register SR

Od roku 2008 som členom Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky.

Od februára 2008 do júla 2009 som absolvoval akreditovaný rekvalifikačný kurz „Kachliarstvo, výroba šporákov, pecí, krbov“.

V októbri 2009 som úspešne vykonal kvalifikačnú skúšku na vykonávanie remeselnej živnosti "Kachliarstvo".

Kachliarskemu remeslu som sa učil najmä od starších majstrov tým, že som pracoval ako ich pomocník – tovariš. Každá nová zákazka je pre mňa ďalšou príležitosťou na zlepšovanie mojich zručností a vedomostí a tým aj poskytovanie kvalitnejších služieb pre vás.


Certifikáty:

certifikát Cechu kachliarov a krbárov SR osvedčenie o získanom vzdelaní osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky potvrdenie o absolvovaní školenia o dimenzovaní pecí

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664