Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Kachliarsky šamot

Teplosálavé steny kachlí a stavaných šporákov, cez ktoré sú vedené spaliny, robím zásadne dvojvrstvovo a to z dôvodov:

  • väčšej eliminácie rozťažnosti materiálov (pri nahrievaní a chladnutí sa materiály rozťahujú a pri dvojvrstvovej skladbe dochádza k menšiemu rozťahovaniu vonkajšej steny),
  • väčšej bezpečnosti (väčšia tesnosť stien proti prípadnému úniku dymu).

Vonkajšia stena je z kachlíc, šamotových tehál, šamotových platní alebo pálených tehál.

Na vnútornú šamotovú výmurovku kachlí a stavaných šporákov používam kachliarsky šamot. Ide o špeciálny šamot, ktorý dobre znáša tepelné výkyvy počas prevádzky spotrebiča, má relatívne malú tepelnú rozťažnosť a dobre akumuluje a odovzdáva teplo. Má objemovú hmotnosť okolo 1,9 kg/dm3. Jednou z rozhodujúcich vlastností kachliarskeho šamotu je „odolnosť voči náhlym zmenám teplôt“ alebo tzv. „počet tepelných šokov“. Táto vlastnosť sa skúša tak, že šamot sa najskôr rozohreje na teplotu 1200°C a potom náhle ponorí do studenej vody a ráta sa koľko takýchto cyklov šamot vydrží bez toho, aby praskol alebo sa inak poškodil. Šamot, ktorý sa používa do kachlí a stavaných šporákov by mal znieť aspoň 25 takýchto cyklov. Kachliarsky šamot, ktorý ja používam má odolnosť voči náhlym zmenám teplôt viac ako 30 cyklov.

Kachliarsky šamot môže byť tzv. ťahaný alebo lisovaný. Ťahaný šamot je vyrábaný z plastickej masy, ktorá sa reže na požadovanú veľkosť a potom vypaľuje. Lisovaný šamot sa lisuje do foriem za polosucha alebo sucha.

Pri stavbe určitých diel sa môže použiť aj akumulačný šamot. Je to ťažší a hustejší šamot s väčšou objemovou hmotnosťou (až do 2,9 kg/dm3), ktorý vie naakumulovať viac tepla ale zároveň má aj väčšiu tepelnú rozťažnosť. Tento šamot sa nesmie používať priamo v ohnisku a tiež sa nekombinuje v jednej vrstve s inými šamotmi.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664