Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Kachlice

Kachlica - je základný stavebný prvok obvodového plášťa kachľovej pece, kachľového šporáka, prípadne kachľovej obostavby kozuba. Je to špeciálny vypaľovaný keramický výrobok, ktorý má schopnosť akumulovať teplo a postupne ho vo forme elektromagnetického žiarenia (sálania) uvoľňovať do okolia. Z vrchnej (pohľadovej) strany je kachlica obyčajne glazovaná, z vnútornej strany neglazovaná, opatrená rebrami (rúfami). Okrem základných kachlíc (štvorcových alebo obdĺžnikových) sa pri stavbách kachľových diel používajú rohové kachlice, polovičné kachlice, rímsy, lavičky (dosky sedacie), záklopky (dosky krycie) a podobne.

kachlica - Keramika Letovice, vzor 5 kachlica - Keramika Letovice, vzor 23 kachlica - Keramika Letovice, vzor LK 2 kachlica - Keramika Letovice, vzor L 1 kachlica - Keramika Letovice, vzor 7

Kachlica nie je to isté ako kachlička (obkladačka), ktorá sa používa na vyhotovenie obkladov v kúpeľni alebo v kuchyni. Aj keď pri pohľade na hotové kachľové dielo sa tak v niektorých prípadoch môže javiť. Kachlica je vyhotovená z iných materiálov, je podstatne hrubšia, z vnútornej strany má rebrá (rúfy) a čo je podstatné, dajú sa z nej vybudovať samostatné a samonosné steny.

Glazúra

Tenká, pevná a veľmi tvrdá vrstva na vonkajšom povrchu kachlice. Môže byť priehľadná alebo nepriehľadná, rôzne farebná, lesklá alebo matná. Glazúra zvyšuje trvanlivosť kachlice, dodáva je osobitný vzhľad a umožňuje ľahké čistenie povrchu kachlice.

Trhlinkovanie glazúry (tzv. harriss) – vzhľadom na rozdielnu tepelnú rozťažnosť glazúry a ostatnej hmoty kachlice (črepu) dochádza pri vypaľovaní a následnom chladnutí kachlice k mechanickému pnutiu a následnému vytvoreniu drobných trhliniek v glazúre. Tieto trhlinky sú prirodzeným javom a neznamenajú zhoršenie vlastností kachlice (samozrejme glazúra sa nesmie odlupovať). Trhlinky sú viditeľné najmä u kachlíc s lesklou a svetlou glazúrou.

Spôsoby výroby kachlíc:

 • 1. Tradičná ručná výroba – lisovaním
  • každá kachlica je viacmenej originál (veľkostne aj farebne),
  • práca s takýmito kachlicami je remeselne veľmi náročná,
  • kachlice sú vhodné na tradičnú kachliarsku technológiu (kachlice sú zabrusované a kladené tesne vedľa seba bez použitia špárovky),
  • možnosť vytvoriť naozaj originálne dielo po každej stránke.
 • 2. Moderná výroba – liatím do foriem
  • kachlice sú tvarovo veľmi presné,
  • farebná presnosť (vernosť) záleží od typu glazúry (u tzv. umeleckých a dvojfarebných glazúr sa nedá zaručiť farebná jednotnosť medzi viacerými kachlicami),
  • sú ľahšie (objemovo menšie) ako tradičné,
  • s kachlicami sa jednoduchšie pracuje ako s tradičnými,
  • kachlice sú vhodné na moderné diela, obyčajne sa kladú s medzerou 3-4 mm a používa sa špárovka,
  • výsledné dielo je tvarovo a detailovo presné, ale pre niekoho fádne.

Výber kachlíc

Pre stavbu vašich kachlí a kachľových šporákov môžem použíť kachlice nasledovných výrobcov:

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664