Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Termíny realizácie zákazky

Nové kachle a šporáky, rekonštrukcie:

  • termín výstavby býva dohodnutý písomne v zmluve o dielo – obyčajne je uvedený mesiac a rok výstavby, prípadne termín, dokedy najneskôr bude zákazka realizovaná (presný termín sa potom dohodne telefonicky priamo so zákazníkom),
  • minimálne obdobie na vybavenie zákazky od podpisu zmluvy o dielo po realizáciu je zvyčajne 3 mesiace (výroba a dodanie kachlíc trvá 1 až 2 mesiace),
  • doporučujem začať s vybavovaním výstavby kachieľ alebo šporáka aspoň
    6 mesiacov pred plánovaným termínom výstavby.

Opravy šporákov:

  • termín realizácie býva dohodnutý telefonicky, e-mailom alebo osobne so zákazníkom,
  • záleží od náročnosti opravy a od toho, či sú voľné kapacity,
  • jednoduché opravy môžu byť vybavené obyčajne do 6 týždňov.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664