Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Postup riešenia zákazky

Štandardný postup pri riešení vašej zákazky je nasledovný:

 1. Predbežná objednávka (cez objednávkový formulár, telefonicky, osobne).
 2. Obhliadka miesta výstavby alebo rekonštrukcie.
 3. Príprava návrhu kachlí, šporáka a vypracovanie cenovej ponuky.
 4. Odsúhlasenie návrhu a ceny zákazníkom.
 5. Príprava a podpis zmluvy o dielo.
 6. Vystavenie a zaplatenie zálohovej faktúry (podľa výšky dohodnutej v zmluve).
 7. Zabezpečenie potrebného materiálu.
 8. Výstavba diela.
 9. Odovzdanie diela zákazníkovi.
 10. Vystavenie a zaplatenie záverečnej faktúry (podľa výšky dohodnutej v zmluve).
 11. Zaslanie (odovzdanie) technického listu, návodu na obsluhu a záručného listu zákazníkovi - len pri výstavbe nových kachlí alebo šporáka.

Pri opravách šporákov je používaný zjednodušený postup:

 1. Predbežná objednávka (cez objednávkový formulár, telefonicky, osobne).
 2. Obhliadka miesta opravy – iba podľa potreby.
 3. Telefonické alebo osobné dohodnutie rozsahu opravy.
 4. Zabezpečenie potrebného materiálu.
 5. Vykonanie opravy (niektoré opravy nie je možné vykonať na jeden raz, ale je potrebné vymontovať kovové časti a opraviť ich v zámočníckej dielni).
 6. Vystavenie dodacieho listu a faktúry, zaplatenie faktúry.

Upozornenie: Opravy šporákov vykonávam iba v regiónoch Orava, Liptov a Turiec.

Po dohode so zákazníkom môžu byť vyššie uvedené postupy upravené.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664