Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Rekonštrukcie kachlí

kachle č.7 - neorenesančné kachle po celkovej rekonštrukcii kachle č.5 - tradičné mestské kachle po celkovej rekonštrukcii kachle č.6 - tradičné kachle po celkovej rekonštrukcii kachle č.8 - tradičné kachle po oprave a vyčistení ťahov kachle č.9 - tradičné kachle po oprave a vyčistení ťahov

kachle č.15 - kachle tzv. Činska pagoda po oprave a čistení


Pokiaľ máte doma staré nevyužívané klasické kachle (z glazúrovaných kachlíc), v ktorých sa roky nekúrilo alebo vaše kachle dymia, rozchádzajú sa ich kachlice, vypadáva vnútorná výmurovka alebo nedržia dvierka, tak dozrel čas na vykonanie ich rekonštrukcie.

Ak majú vaše staré kachle zachovalé kachlice a použiteľné dvierka, ich rekonštrukciou ušetríte minimálne 30% nákladov v porovnaní s výstavbou nových kachlí. Pritom funkčnosť a estetická hodnota kachlí bude podobná ako u nových kachlí.

Rekonštrukcie nie je možné vykonávať na všetkých kachliach! Základnou podmienkou je, že kachle boli „stavané na hlinu“ (kachlice boli spojené a vypĺňané kachliarskou hlinou alebo podobným „rozoberateľným“ pojivom).

Druhy rekonštrukcií, ktoré prevádzam:

 • 1. Celková rekonštrukcia kachlí
  • je nevyhnutná najmä pokiaľ kachle dymia a rozchádzajú sa ich kachlice, v takomto prípade je ich ďalšia prevádzka nebezpečná,
  • pozostáva z rozobratia kachlí, vyčistenia kachlíc a všetkých použiteľných častí a znovupostavenia kachlí s tým, že všetky poškodené časti sa nahradia novými,
  • dodrží sa viac-menej pôvodná veľkosť a tvar kachlí.
 • 2. Prestavba kachlí
  • je realizovaná v prípadoch, keď majú byť kachle po celkovej rekonštrukcii postavené na inom mieste alebo majú mať iný tvar a veľkosť,
  • pozostáva z rozobratia pôvodných kachlí, vyčistenia kachlíc a všetkých použiteľných častí a postavenia nových kachlí s využitím kachlíc a zachovalého materiálu z pôvodných kachlí,
  • výsledkom sú v podstate „nové“ kachle, pri ktorých boli využité pôvodné kachlice, poprípade ďalší materiál.
 • 3. Historická rekonštrukcia kachlí
  • celková rekonštrukcia starých vzácnych kachlí,
  • maximálny dôraz sa kladie na dodržanie pôvodného štýlu a tvaru kachlí,
  • súčasťou prác je aj oprava starých kachlíc, prípadne výroba ich presných kópií,
  • pri práci je nevyhnutná spolupráca s ďalšími odborníkmi (keramikár, reštaurátor, historik).

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664