Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Spôsob stanovenia ceny

Nové stavané kachle a šporáky, rekonštrukcie

Pre každú zákazku je cena dohodnutá individuálne a vopred. Zvyčajne je uvedená v zmluve o dielo.

Pre stanovenie ceny vašej zákazky sú rozhodujúce najmä:

 • 1. Cena použitých komponentov

  V závislosti od charakteru stavby a požiadaviek zákazníka je možnosť si u niektorých komponentov (najmä kachlice a kovania) vybrať z viacerých výrobcov, pričom cena a kvalitatívne vlastnosti sú rôzne. Pre porovnanie cien pozri časť ceny komponentov.

 • 2. Náročnosť diela

  Odráža sa najmä v dĺžke času potrebného na prípravu a vlastnú realizáciu stavby. Je to vlastne cena za prácu.

 • 3. Dodatkové náklady

  Sú to najmä náklady na dopravu a v prípade zákaziek mimo región Oravy a dolného Liptova aj náklady na ubytovanie. Náklady na ubytovanie nebudú zarátané, pokiaľ zákazník zabezpečí primerané bezplatné ubytovanie.

Opravy šporákov

Pri objednávaní opravy, respektíve pri obhliadke miesta opravy, je zákazníkovi oznámená predbežná (nezáväzná) cena. Presnú cenu je veľmi obtiažne vopred stanoviť, pretože každý šporák má svoje špecifiká v spôsobe prevedenia a zachovalosti. Výsledná cena opravy je stanovená až po jej vykonaní. Je súčtom:

 • ceny použitých materiálov a komponentov - pre porovnanie cien pozri časť ceny komponentov,
 • odmeny za vykonanú prácu – ktorá sa počíta podľa skutočnej dĺžky trvania prác (hodinová sadzba opravy je 7 Eur/hod),
 • nákladov na dopravu – počíta sa podľa skutočne prejdených kilometrov medzi Hruštínom a miestom realizácie opravy (0,20 Eur/km).

Opravy šporákov vykonávam len v regiónoch Orava, Liptov a Turiec!

Ozdobé reliéfne kachlice.

Cena je vždy dohodnutá individuálne a vopred a závisí od náročnosti prípravy a výroby ozdobnej kachlice alebo celého súboru takýchto kachlíc. Každý kus je vyrábaný individuálne a ručne.

Cena za jednu takúto kachlicu sa pohybuje od 35 do 70 Eur.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664